Junaidi, M.Ag
NIDN/NIDT: 2005049101
NIP: 199104052019031026
Jenis Kelamin: Laki Laki
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2 Filsafat Islam
Jurusan: Filsafat Islam
Jabatan Fungsional: Lektor
Program Studi: Sosiologi Agama
Alamat : Bengkalis